• CÁI BANG

  Là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang". Kỹ năng trấn phái của Cái Bang là Giáng Long Thập Bát Chưởng.

  Xem chi tiết
 • VÕ ĐANG

  Là môn phái do Trương Tam Phong sáng lập, người đời có câu “Bắc tôn Thiếu Lâm – Nam sùng Võ Đang”. Kỹ năng trấn phái của Võ Đang là Thái Cực Thần Công, phân chia thành 2 loại Thái Cực Quyền Pháp và Thái Cục Kiếm Pháp.

  Xem chi tiết
 • ĐƯỜNG MÔN

  Là một môn phái giang hồ hình thức gia tộc, nổi tiếng võ lâm là gia tộc ám khí, lấy ám khí và thuốc độc hùng cứ nước Thục, lừng danh giang hồ đến trăm năm. Đường Môn nổi tiếng thiên hạ với độc thủ pháp và hỏa dược ám khí.

  Xem chi tiết