Phó bản EXP

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Phó bản EXP là nơi để các Hiệp Khách thu thập EXP thăng cấp nhân vật. Mỗi ngày được tham gia 02 lần, nếu có VIP Chí Tôn sẽ được 03 lần.

Diệt quái càng nhiều, nhận EXP càng nhiều,

Sau khi hoàn thành phó bản, có thể nhận miễn phí, nhận x2 hoặc nhận x3.

Bổn Trang kính bút!