Hào hiệp

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Khiêu chiến phó bản hào hiệp sẽ giúp cho Hiệp Khách thu thập được đá cường hóa vũ khí, trang bị, một số bạc để mua vật dụng. 

Diệt hết quái ở ải này, sẽ tiến vào ải khác. Ngày hôm sau có thể tiến hành càn quét những ải đã đi qua.

Bổn Trang kính bút!