Phó bản nội công

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Phó bản nội công là nơi để Hiệp Khách thu thập nội công, dùng để tăng cấp nội công trong mục "Kỹ năng". Nội công càng nhiều thì tỷ lệ giảm sát thương càng cao.

Mỗi ngày được tham gia 02 lần. Nếu có VIP Chí Tôn sẽ được tham gia 03 lần.

Bổn Trang kính bút!