Phó bản tiến cấp

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Phó bản tiến cấp là nơi để các Hiệp Khách thu thập tiến cấp đơn. Có 5 loại phó bản tiến cấp: thú cưỡi, hàn đao, thời trang, luân hồi, võ hồn.

Mỗi phó bản đều có 3 cấp độ: thường, khó, hiếm. Cấp độ càng cao thì thưởng càng nhiều, vượt qua phó bản cấp thấp sẽ mở phó bản cấp cao. 

Sau khi vượt phó bản, ngày hôm sau có thể càn quét, có 3 loai càn quét: miễn phí, x2 & x3. 

Bổn Trang kính bút!