Phó bản trang bị

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Phó bản trang bị là nơi giúp cho các Hiệp Khách thu thập được những trang bị có phẩm chất tốt, nâng cao lực chiến nhân vật.

Đạt cấp theo mốc sẽ mở phó bản trrang bị tương ứng. Mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến 1 lần.

Bổn Trang kính bút!