Hộ tống X2

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Trong thời gian hoạt động, khi hộ tống mỹ nữ sẽ được x2 phần thưởng.

Thời gian mở: hàng ngày

  • 16h00 - 17h00
  • 19h00 - 19h30 

Bổn Trang kính bút!