Phe X2

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi vào chiến trường trung lập thu thập quân lương, dò thám hoặc trấn thủ đều được x2 EXP và uy danh. Nếu đang dùng thẻ x2, sẽ được x4.

Thời gian mở: hàng ngày

  • 12h00 - 14h00
  • 17h00 - 19h00

Bổn Trang kính bút!