Vật tư phe

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Trong thời gian hoạt động, Uyên Long Xa sẽ xuất phát trước, phe Nộ Hổ tiến hành cướp tiêu xa. Nếu Uyên Long vận chuyển thành công nhận bạc và uy danh x2. Ngược lại, nếu Nộ Hổ cướp được tiêu xa sẽ nhận được bạc & uy danh x2.

Uyên Long Xa xuất phát trước, 10 phút sau Nộ Hổ xa sẽ xuất phát.

Thời gian mở: hàng ngày

  • 14h00 - 14h20

Bổn Trang kính bút!