Bảo thạch

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Là hệ thống khảm đá lên trang bị, vũ khí. Mỗi trang bị / vũ khí có thể khảm tối đa 6 viên bảo thạch. Bảo thạch có 10 cấp. Có thể dùng vàng để nâng cấp bảo thạch. Cấp càng cao thì thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

Bổn Trang kính bút!