Cảnh giới

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Cảnh giới tăng thuộc tính nhân vật. Có thể dùng EXP hoặc mảnh trang bị cam để mở cảnh giới.

Bổn Trang kính bút!