Hàn đao

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Hàn đao giúp tăng thêm sát thương và nội công cho nhân vật. Hàn đao cũng có 12 cấp, cần hàn đao tinh để tiến cấp. Mỗi khi tiến cấp, hàn đao sẽ thay đổi ngoại hình. 

Khi mở hàn đao, sẽ nhận được kỹ năng hàn đao. Giống với thú cưỡi, hàn đao cũng có trang bị riêng, gọi là "Minh văn". Hiệp khách có thể mua đá minh văn trong cửa hàng để gắn vào hàn đao. Cứ 2 viên đá minh văn cấp thấp, sẽ ghép được một viên đá minh văn cấp cao hơn.

Bổn Trang kính bút!