Hiệp hồn

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Hiệp hồn giúp tăng thêm lực chiến nhân vật. Dùng bạc để mở tế hồn, tế hồn giống nhau có thể nâng cấp lên tế hồn cao cấp hơn.

Bổn Trang kính bút!