Luân hồi

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Luân hồi giúp cho nhân vật giảm sát thương gánh chịu. Có 12 bậc tiến cấp, dùng luân hồi thiết để tiến cấp. 

Khi đạt cấp bậc tối đa sẽ mở được 6 kỹ năng luân hồi.

Bổn Trang kính bút!