Ngọc bội

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Tăng cấp ngọc bội sẽ tăng thêm phòng thủ cho nhân vật. Có tổng cộng 10 bậc. Cần hồn ngọc để nâng cấp ngọc bội

Bổn Trang kính bút!