Thú cưỡi

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Thú cưỡi sẽ làm tăng thêm lực chiến, tăng tốc độ di chuyển cho nhân vật. Thú cưỡi có 12 cấp, cần dùng tiến cấp đơn - cưỡi để tiến cấp cho thú cưỡi. Mỗi cấp thú cưỡi sẽ thay đổi ngoại hình.

Có thể mặc thời trang cho thú cưỡi và gắn thêm trang bị cho thú cưỡi. Điểm đặc biệt là trang bị thú cưỡi có thể được cường hóa, hoán đổi y như trang bị của nhân vật.

Bổn Trang kính bút!