Tụ linh

Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Khi nhân vật mặc trang bị cam bậc 4 - bậc 8 sẽ mở tụ linh. Mỗi bậc tụ linh gắn 1, 3, 5, 8 trang bị sẽ mở thuộc tính tụ linh.

Bổn Trang kính bút!