Hoan nghênh chư vị Hiệp Khách đến với Webgame Vạn Kiếm Quy Tông - Tuyệt phẩm Webgame dành cho "lão làng" đam mê võ hiệp

Tham gia Vạn Kiếm, các Hiệp Khách sẽ được lựa chọn một trong ba môn phái hùng mạnh của Trung Nguyên bao gồm: Cái Bang, Võ Đang & Đường Môn. Mỗi môn phái đều có sở trường, sở đoạn khác nhau, tùy vào sở thích mà Hiệp Khách có thể lựa chọn lớp nhân vật phù hợp với mình.


Cái Bang

Cái Bang là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang". Kỹ năng trấn phái của Cái Bang là Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Vũ khí chính: Bổng.

Loại: Cận chiến, ngoại công, tăng sức mạnh.


Võ Đang

Võ Đang là môn phái do Trương Tam Phong sáng lập, là đệ nhất môn phái ở Trung Nguyên, người đời có câu “Bắc tôn Thiếu Lâm – Nam sùng Võ Đang”, chứng tỏ vị trí vững mạnh của Võ Đang. Kỹ năng trấn phái của Võ Đang là Thái Cực Thần Công, phân chia thành 2 loại Thái Cực Quyền Pháp và Thái Cục Kiếm Pháp.

Vũ khí chính: Kiếm.

Loại: Tầm xa, nội công, tăng linh khí.


Đường Môn

Đường Môn là một môn phái giang hồ hình thức gia tộc, nổi tiếng võ lâm là gia tộc ám khí, lấy ám khí và thuốc độc hùng cứ nước Thục, lừng danh giang hồ đến trăm năm. Đường Môn nổi tiếng thiên hạ với độc thủ pháp và hỏa dược ám khí.

Vũ khí chính: Nỏ.

Loại: Tầm xa, nội ngoại kết hợp, tăng thân pháp.

Bổn Trang kính bút